ריגול ומודיעין במקרא
הרצאות
התחלה : יום שני , ה-25 בפברואר 2019 | 07:30:00 PM
סיום : יום שני , ה-25 בפברואר 2019 | 07:30:00 PM
<h2 align="center"><strong>תנ"ך עכשיו</strong><span>&nbsp;</span><strong>מרצה</strong><strong><span>&nbsp;</span>מאיר שלו</strong></h2>
<h3 align="center"><strong>סדרת הרצאות בת 4 מפגשים, בשעה<span>&nbsp;</span></strong><strong>19:30</strong>&nbsp;&nbsp; &nbsp;<strong><br />מחיר מנוי 245₪,&nbsp; כרטיס בודד 75₪</strong></h3>
<p align="center"><br />מאיר שלו מעלה תפיסה חילונית, המסירה מגיבורי המקרא את קדושתם, ומציגה אותם כאנשים בשר ודם.<span>&nbsp;</span><br />שלו חושף צדדים בלתי מקובלים באישיותם של הגיבורים, מהם העדיפה הפרשנות המסורתית להתעלם או להכחיש. ההיבטים האקטואליים של המקרא - אינטריגות פוליטיות, עסקנות מפלגתית והממסד השלטוני וגם סיפורי האהבה של הימים ההם.</p>
<p><strong>25.2.19&nbsp;&nbsp; &nbsp;(שני) ריגול ומודיעין &nbsp;במקרא</strong></p>
<p>הכישלון המודיעיני של שנים עשר המרגלים. ההצלחה של מרגלי יהושוע ביריחו, וסוכני דוד במרד אבשלום. היחסים בין הדרג המדיני והמבצעי, שיכתוב ההיסטוריה, וסוגיית ... "מי נתן את ההוראה"...<br /> </p>
<p align="center"><strong>&nbsp;מידע ורכישת מנויים בטלפון &nbsp;04-8227850 &nbsp;</strong></p>

אינדקס אתרים net2u - איכות ברשת
https://www.net2u.co.il/modules/extcal/event.php?event=964