הסכם ראפאלו - בין שתי מלחמות עולם
הרצאות
התחלה : יום שלישי , ה-7 בינואר 2020 | 07:30:00 PM
סיום : יום שלישי , ה-7 בינואר 2020 | 07:30:00 PM

הסכם ראפאלו  16.4.22
הסכם שנחתם בין רוסיה הסובייטית וגרמניה להסדרת היחסים בין המדינות, וכן לשיתוף פעולה צבאי וכלכלי.
ההסכם שעקף את הסכמי ועידת ורסאי ואפשר לגרמניה התחמשות כמותית משמעותית,  ומתקדמת, זאת, עוד לפני עליית היטלר לשלטון.
ד"ר יצחק נוי


אינדקס אתרים net2u - איכות ברשת
https://www.net2u.co.il/modules/extcal/event.php?event=1028