בין ישראל וגרמניה - תחילת הטרגדיה
הרצאות
התחלה : יום רביעי , ה-4 בדצמבר 2019 | 07:30:00 PM
סיום : יום רביעי , ה-4 בדצמבר 2019 | 07:30:00 PM

תחילת הטרגדיה - עליית הנאציזם וסופה של היהדות המרכז אירופית


עם התבוסה במלחמת העולם הראשונה והשפל הכלכלי, התגברה הקיצוניות האידיאולוגית בגרמניה, ואיתה האנטישמיות הגזענית, שתחילה הדירה את היהודים, ובהדרגה אף עקרה אותם לחלוטין מן התרבות והחברה הגרמנית.  


דוד ויצטום


אינדקס אתרים net2u - איכות ברשת
https://www.net2u.co.il/modules/extcal/event.php?event=1018