בין ישראל וגרמניה - היום ומחר, מיומנו של כתב טלוויזיה ישראלי בגרמניה
הרצאות
התחלה : יום רביעי , ה-1 ביולי 2020 | 07:30:00 PM
סיום : יום רביעי , ה-1 ביולי 2020 | 07:30:00 PM

ישראל וגרמניה -
היום ומחר, מיומנו של כתב טלוויזיה ישראלי בגרמניה


היחסים בין ישראל וגרמניה גם לאחר נפילת חומת ברלין ואיחוד גרמניה, הלכו והעמיקו. שתי המדינות התגברו על כמה משברים בדרכן.
כיום נמצאים בברלין עשרות אלפי צעירים ישראלים, אך בגרמניה
ובאירופה שבות ונושבות רוחות אנטישמיות ומופגנת חרדה, מול גלי המהגרים המנסים להגיע ליבשת, ובעיקר לגרמניה.


דוד ויצטום


אינדקס אתרים net2u - איכות ברשת
https://www.net2u.co.il/modules/extcal/event.php?event=1017