חשיבותה של הכרת תודה - קבלת החלטות
הרצאות
התחלה : יום שני , ה-20 בינואר 2020 | 10:00:00 AM
סיום : יום שני , ה-20 בינואר 2020 | 10:00:00 AM

חשיבותה של הכרת תודה (הרצאה ראשונה)
מחקרים בתחום הפסיכולוגיה החיובית קובעים שאחת הדרכים האפקטיביות ביותר לחיזוק תחושת הרווחה הנפשית ושביעות הרצון האישית והבינאישית, היא חיזוק היכולת להכיר תודה.
יכולת המאפשרת קבלת החלטות לא מתוך התחשבנות פנקסנית אלא מתוך הדדיות וניסיון לקדם.
 ד"ר קרן אור חן


אינדקס אתרים net2u - איכות ברשת
https://www.net2u.co.il/modules/extcal/event.php?event=1012